Toets 4V informatica

Versie 2024 - DPA

Toetsinformatie

De toets bestaat uit 3 opdrachten en duurt 2 lesuren. Je mag kijken bij jouw eerder gemaakte opdrachten. Het is ook toegestaan om de uitleg pagina's erbij te gebruiken. Verder is internet gebruik verboden.

Elke opdracht wordt getest met een aantal testcases. Mocht je niet door alle testcases heenkomen, blijf dan niet te lang doorgaan met de opdracht maar ga eerst verder naar de volgende. Lees van te voren alle opdrachten even door, dan weet je wat er van je verwacht wordt deze toets.

Succes!

A.J. van Dusseldorp

Coding Exercise: OPGAVE 1 - Kwadratische vergelijking
Maak een programma dat vier getallen a, b, c en x accepteert. Vervolgens rekent je programma de formule y=ax^2+bx+c uit.
Coding Exercise: OPGAVE 2 - Steen, papier, schaar
Maak een programma dat twee keer de input steen, papier of schaar accepteert. Het programma vertelt vervolgens welke speler heeft gewonnen. Houd daarbij rekening met de volgende regels: 1. Steen wint van schaar, 2. Schaar wint van papier, 3. Papier wint van steen en 4. Wanneer beide spelers hetzelfde hebben ingevoerd is er geen winnaar. De output is steeds één van de volgende zinnen: "Speler 1 heeft gewonnen", "Speler 2 heeft gewonnen" of "Niemand heeft gewonnen".

In de volgende opdracht ga je een programma maken die de driehoek van Pascal laat zien. De driehoek van Pascal geeft het aantal routes aan om vanaf de top van de driehoek naar een bepaalde plaats te komen. Op het plaatje hieronder (rechts) kun je zien hoe de driehoek van Pascal eruitziet. Je kunt de driehoek maken door de getallen van de twee hokjes erboven bij elkaar op te tellen. Als we bijvoorbeeld in de onderste rij naar de 252 kijken, dan zie je dat dit de som is van 126 en 126.

Coding Exercise: OPGAVE 3 - De driehoek van Pascal
Maak een programma dat één getal accepteert. Dit getal geeft het aantal regels aan. Vervolgens maakt je programma de driehoek van Pascal met dat aantal regels. In deze opdracht hoef je niet de vorm van een piramide te maken, een opsomming van de rijen is voldoende. Een voorbeeld zie je hierboven: als je input het getal 11 is, is de output een opsomming van de rijen zoals in de afbeelding hierboven (links). Tip: bedenk éérst hoe elke rij is opgebouwd uit de voorgaande rij.