08: Van alles wat

Deze les bestaat uit een aantal oefeningen waarin de verschillende vaardigheden aan bod komen, die je in de voorgaande lessen hebt geleerd.

Programmeeroefening: Python Adder
Schrijf een programma dat één regel als invoer heeft met als format  «getal1»+«getal2», waarbij getal1 en getal2 positieve gehele getallen zijn, en als uitvoer de som van deze getallen wordt gegeven. Bijvoorbeeld bij invoer 5+12 dient de uitvoer 17 te zijn. Hint 1Hint 2
Type de invoer voor je programma hieronder in.

Programmeeroefening: Tellen van substrings
Zoals in les 7A aan de orde is geweest, is een substring een opeenvolgende rij karakters binnen een andere string. Dezelfde substring kan meerdere keren optreden in dezelfde string: zo heeft bijvoorbeeld "katakana" twee keer de substring "ka", en "trans-atlantische banaan" heeft 4 keer de substring "an". Schrijf een programma dat twee regels invoer heeft, waarbij we de eerste de naald noemen en de tweede de hooiberg. Print het aantal keren dat naald als substring voorkomt in hooiberg.
Type de invoer voor je programma hieronder in.

Bij de volgende vraag, zullen we, zodra je het correct hebt opgelost, je een grafische representatie laten zien van de uitvoer waarbij we het * gebruiken als grafisch element.

Programmeeroefening: Kijk naar de slinger
Uit de natuurkunde: voor een slinger met lengte L en uitwijkingshoek A, wordt de horizontale verplaatsing X(T) op tijdstip T gegeven door de formule

X(T) = L × cos(A × cos(T × √9.8/L)) - L × cos(A)

Schrijf een programma dat twee regels met invoer heeft; de eerste voor L en de tweede voor A. De uitvoer dient te bestaan uit 10 getallen, X(0), X(1), X(2), ..., X(9). Bijvoorbeeld als de eerste invoer 53.1 is en de tweede invoer is 0.8, dan is de eerste regel van de uitvoer 0.0 en de tweede regel van de uitvoer is 53.1*cos(0.8*cos(1*√9.8/53.1)) - 53.1*cos(0.8) ~ 2.6689.

Type de invoer voor je programma hieronder in.

Programmeeroefening: Tekst centreren
Bij dit programma, is de eerste regel voor de invoer een geheel getal  breedte. Dan volgen enige regels tekst; de regel met "EINDE" geeft het einde van de tekst aan. Je dient een gecentreerde versie van de tekst af te drukken, door links en rechts punten .. van elke regel af te drukken, zo dat de lengte van elke regel gelijk is aan breedte. (Alle regels bij de invoer hebben ten hoogste lengte breedte.) Centreren betekent dat het aantal punten links en rechts gelijk dienen te zijn wanneer dat mogelijk is; of anders dat aan de linkerkant één punt meer is dan aan de rechterkant. Bijvoorbeeld, bij een invoer van

13
Tekst
in
het
midden!
EINDE
is de correcte uitvoer:

....Tekst....
......in.....
.....het.....
...midden!...
Hint
Type de invoer voor je programma hieronder in.

Programmeeroefening: Ending Time
Dit programma heeft twee regels invoer. De eerste regel is de "start tijd" uitgedrukt in een 24-uurs klok inclusief vooragaande nullen, zoals 08:30 of 14:07. De tweede regel is de duur D in minuten. Print de tijd die aangeeft D minuten na de starttijd. Bijvoorbeeld bij invoer van

12:30
47
is de correcte uitvoer 13:17. Alle tijden moeten liggen tussen 00:00 en 23:59, maar de tijd kan wel een tijdstip na middernacht aangeven. Bijvoorbeeld, bij een invoer van

23:59
13
is de correcte uitvoer 00:12. Hints: #1 #2
Type de invoer voor je programma hieronder in.

Programmeeroefening: Karakter tabel
Een aantal lessen geleden lieten we de volgende tabel zien:

chr:   !  "  #  $  %  &  '  (  )  *  +  ,  -  .  / 
asc: 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 
chr: 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  :  ;  <  =  >  ? 
asc: 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 
chr: @  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O 
asc: 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 
chr: P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  [  \  ]  ^  _ 
asc: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 
chr: `  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o 
asc: 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
chr: p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z  {  |  }  ~   
asc: 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 
Schrijf een programma dat deze tabel afdrukt. (De grader zal de spaties op het eind van de regel negeren.)
Type de invoer voor je programma hieronder in.