11A: Kleine letters

Les 11 heeft drie delen A, B, C die in elke willekeurige volgorde kunnen worden doorgewerkt.

Deze les bevat een oefening waarbij je twee functies dient te schrijven: in de een zal de ander worden gebruikt om het doel te bereiken. Het doel is om een functie lowerString te schrijven die alle letters van de string omzet in lower case (kleine letter) . (A, B, C zijn upper case (hoofdletters) en a, b, c zijn lower case.) Bijvoorbeeld, het resultaat van

lowerString("This string has 9 CAPITAL letters (& Punctuation)!")
geeft

"this string has 9 capital letters (& punctuation)!"

Stap 1: Karakters

De eerste stap is om een functie lowerChar(char) te schrijven dat in staat is de omzetting van één karakter char in lower case terug te geven. Het moet het volgende doen:

  • als het ingevoerde karakter char een hoofdletter is (tussen 'A' en 'Z'), dan dient het de lower-case versie van de letter terug te geven (tussen 'a' en 'z')
  • in alle andere gevallen, dient het dezelfde char terug te geven gelijk aan de invoer.

(Om de eerste stap te kunnen uitvoeren, moet je een if opdracht gebruiken, een and operator, en wat kennis toepassen uit de les over strings.)

Programmeeroefening: Lower-case letters
Schrijf een functie lowerChar(char) die voldoet aan bovenstaande eisen.
Voer testcommando's zoals print(myfunction("test argument")) hieronder in.

Stap 2: Strings

Nu moet je een tweede functie schrijven genaamd lowerString(string) die als resultaat de hele string in kleine letters teruggeeft, door de functie lowerChar voor elk karakter aan te roepen. We stellen voor dat als volgt te doen:

  • begin met het kopiëren van de code van lowerChar(char) uit het eerste deel
  • schrijf dan een tweede functie, lowerString(string)
    • op de eerste regel van lowerString, definieer een variabele result = "" en maak deze gelijk aan de lege string
    • gebruik een for loop met i en neem op result = result + lowerChar(string[i])
    • zorg er tenslotte voor dat result wordt teruggegeven

Programmeeroefening: Lower-case Strings
Schrijf een functie lowerString(string) die als resultaat de omzetting van de string in kleine letters.
Voer testcommando's zoals print(myfunction("test argument")) hieronder in.

Later, zul je string.lower() leren kennen, dat een ingebouwd element is van Python en een string omzet naar een string met alleen lowercase karakters.